Şerifi – İlahi Nat-ı Şerif

Cemalin Gülşen-i feyz ü atâdır yâ Resûlallah Cebinin
pertev-i bahş-ı Hudâ’dır yâ Resûlallah

Cem’-i kâinatın rehberisin dedi hak”Levlâk…”
Senin zâtın güzin-i enbiyâdır yâ Resûlallah

Güreydi çeşm-i cân ile gelirdi münkir imâna Seni
ol gözle görmeyen âmâdır yâ Resûlallah

Sayılmaz cürm ile noksan budur hep cümle-i kârım Beni
reddetme bâbından recâdır yâ Resûlallah

Sürer dergâhına ruyun Şerifi bende-i kemter
Rikâbında nebiler pîşüvâdır yâ ResûlallahUpdated: 24/12/2011 — 11:37