Ali Ulvi KURUCU – Habib-i Kibriya İlahisi

Habîb-î Kibriyâ bâb-ı recâsın Yâ Resûlallah, Muhammed Mustafa, hayrulverâsın Yâ Resûlallah!
Tecellây-ı Cemâlinden Elest’in bezmi şâd oldu, Dil-i mecrûh-u uşsâka şifâsın Yâ Resûlallah!
İlâhî bir güneşsin, nûruna pervânedir âlem, Yakan uşşâkı ol muhrik sedâsın Yâ Resûlallah!
Nebiler Rûz-i Mahşerde, şefâat bekliyor senden, Gönül şehrinde her medha sezâsın Yâ Resûlallah!

Updated: 24/12/2011 — 11:42