Ali Ulvi KURUCU – Ruhum Sana İlahisi

Rûhum sana âşık, sana hayrandır EFENDİM,
Bir ben değil âlem sana kurbandır EFENDİM.

Ecrâm ü felek, Levh u kalem, mest-i nigâhın,
Medheyleyen ahlâkını Kur andır EFENDİM.

Mahşerde nebiler bile senden meded ister,
Rahmet, diyen âlemlere, Rahmandır EFENDİM.

Kıtmîrinim Ey Şâh-ı Resül, koğma kapından,
Âsilere lütfün, yüce fermandır EFENDİM.
Aşkınla buhurdan gibi tütmekde bu kalbim,
Sensiz bana cennet bile hicrandır EFENDİM.

Doğ kalbime bir lâhzacık Ey Nûr-i Dilârâ, Nûrun ki,
gönül derdime dermandır EFENDİM.
Ulvîde senin bağrı yanık âşık-ı zârın,
Feryâdı bütün âteş-i sûzandır EFENDİM.Updated: 24/12/2011 — 11:40