Ali Ulvi KURUCU – Bu Gece İlahisi

Buldu hep derdine dermânını canlar bu gece,
Nûra garkoldu bütün kevn ü mekânlar bu gece,
Kâbe-i zât-i Muallâ’yı tavâf eylediler,
Ezelî vuslatın aşkıyle yananlar bu gece!

Doğdu âlemlere rahmet, O hidâyet güneşi,
O’nun aşkıyle yanan gönlünü dağlar bu gece!
Âşıkın kalbi bugün, seyr-i cemâl âlemidir,
Buldu Leylâ’sını Mecnûn: coşar ağlar bu gece!
Sende pervâne kesil nûruna artık ulvî
Ne tecellîlere ma’kes, ulu dağlar bu gece!Updated: 24/12/2011 — 11:43