Zülüf dökülmüş yüze Türküsü

Zülüf dökülmüş yüze
Kaşlar yakılmış göze
Usandım bu canımdan (aman aman)
Derdinle geze geze

Gün doğdu aştı böyle
Gönlümüz coştu böyle
Sen orada ben burda (aman aman )
Ömrümüz geçti böyle


Bu ellerde gez gayri
Katip ol da yaz gayri
Bir kazma al bir kürek(aman aman)
Mezarımı kaz gayri

Orta Anadolu yöresi