Mühür Gözlüm Türküsü

Mühür gözlüm seni elden
Sakınırım kıskanırım
Yağan kardan esen yelden
Sakınırım, kıskanırım

Havadaki turnalardan
Su içtiğin kurnalardan
Giyindiğin urbalardan
Sakınırım kıskanırım

Beşikte yatan kuzundan
Hem oğlundan hem kızından
Ben seni senin gözünden
Sakınırım kıskanırım


Al’İzzeti oncalardan
Takındığın goncalardan
Yerdeki karıncalardan
Sakınırım kıskanırım

Orta Anadolu yöresi