Zara – Bir Fırtına Tuttu Bizi

bir fırtına tuttu bizi deryâya kardı
o bizim kavuşmalarımız a yârim mahşere kaldı
o bizim kavuşmalarımız a yârim ahrete kaldı

yeni cezve yeni cezve kaynar kaynamaz oldu
o benim nazlı yârimin dilleri söyler söylemez oldu

yeni cezve yeni cezve kaynıyor ocakta
kasatura belimizde (a yârim) martınımız kucakta

mapsanede yata yata her yanlarım çürüdü
yollarına baka baka a yârim elâ gözler süzüldü