Umay Umay – Kalbim Acıdı

[Kazım Koyuncu]
awi şüule goulu daği daği
dido miğun guis derdi meraği
oüomdğulas si şekeri ma yaği
si domövi do domxali gyuli çkimi
ağne odas perde kogevoüidi
izmocesti alis dologaüidi
gomüuwxişi mgarinis yevuüidi
si domövi do domxali gyuli çkimi
bazi bazi gelaiûi noğaşa
vixosarûi baba süaniş ûüobaşa
gyuli çkimi si var ida başkaşa
çkimire do giçkitas gyuli çkimi

[Umay Umay]
Bir gün yolda yürüyordum…
Bir şarkı duydum, kalbim acıdı…
Bu kadar…Updated: 03/08/2010 — 02:37