Taylor Swift – Blank Space – Türkçe Çevirisi – Türkçe Sözleri

Nice to meet you, where you been?
Tanıştığımıza memnun oldun,nerelerde kaldın?
I could show you incredible things
Sana inanılmaz şeyler gösterebilirdim
Magic, madness, heaven, sin
Sinir,delilik,cennet,günah
Saw you there and I thought
Seni gördüm ve şöyle düşündüm
Oh my God, look at that face
Aman Tanrım,şu surata bak
You look like my next mistake
Sıradaki hatama benziyorsun
Love’s a game, want to play?
Aşk bir oyun,oynamak ister misin?
New money, suit & tie
Yeni para,takım elbise &kravat
I can read you like a magazine
Seni magazin gibi okuyabilirim
Ain’t it funny, rumors fly
Komik değil mi ,söylentiler uçuşuyor.
And I know you heard about me
Farkındayım beni biliyorsun
So hey, let’s be friends
Ne olmuş,hatdi arkadaş olalım
I’m dying to see how this one ends
Bunun nasıl biteceğini görmek için ölüyorum
Grab your passport and my hand
Pasaportunu al ve elini tut
I can make the bad guys good for a weekend
Kötü çocukları bir haftasonuna iyi yapabilirim
So it’s gonna be forever
Yani bu sonsuza kadar mı
Or it’s gonna go down in flames
Yada alevler içinde mi devam edecek
You can tell me when it’s over
Bana ne zaman sona erdiğini söyleyebilirsin
If the high was worth the pain
Eğer sarhoşluğunj ağır basarsa
Got a long list of ex-lovers
Eski sevgililerinden uzun bir liste yapabiliriz
They’ll tell you I’m insane
Onlar sana benim delirdiğimi söyleyecek
Cause you know I love the players
Çünkü bilirsin oyuncuları severim
And you love the game
Ve sende oyunu seversin
Cause we’re young and we’re reckless
Çünkü biz genciz ve umursamıyoruz
We’ll take this way too far
Bu yolu çok uzağa götüreceğiz
It’ll leave you breathless
Onlar seni nefessiz bırakacak
Or with a nasty scar
Ya da kötü bir yara ile
Got a long list of ex-lovers
Eski sevgililerinden uzun bir liste yapabiliriz
They’ll tell you I’m insane
Onlar sana benim delirdiğimi söyleyecek
But I’ve got a blank space baby
Ama benim içimde bir boşluk var bebeğim
And I’ll write your name
Ve oraya senin adını yazacağım
Cherry lips, crystal skies
Kiraz dudaklar, kristal gökyüzü
I could show you incredible things
Sana inanılmaz şeyler gösterbilirdim
Stolen kisses, pretty lies
Çalıntı öpücükler, tatlı yalanlar
You’re the King baby I’m your Queen
Sen kralsın bebeğim bende senin kraliçen
Find out what you want
Ne istediğine kara ver
Be that girl for a month
Bir ay boyunca o kız ol
Wait the worst is yet to come, oh no
Bekle daha kötü tarafı gelmedi,oh hayır
Screaming, crying, perfect storm
Bağırma, ağlama, mükemmel fırtına
I can make all the tables turn
Tüm masaları ters döndürebilirim
Rose gardens filled with thorns
Gül bahçeleri dikenler ile doldu
Keep you second guessing like
Seni ikinci tahmin olarak tutmak şunun gibi
“Oh my God, who is she?”
“Aman Tanrım ,bu kız da kim?”
I get drunk on jealousy
Kıskançlıktan sarhoş oldum
But you’ll come back each time you leave
Ama gittiğin gibi geri geleceksin
Cause darling I’m a nightmare dressed like a daydream
Çünkü sevgilim ben kabus gibi giyinmiş hayallerin gibiyim
+
(x2)
Boys only want love if it’s torture
Erkekler sadece aşk ister,eğer işkence değilse
Don’t say I didn’t say I didn’t warn ya
Seni uyarmadığımı söyleme

Updated: 12/09/2018 — 16:20

Calvin Harris – I Need Your Love – Türkçe Çevirisi – Türkçe Sözleri

I Need Your Love
Aşkına ihtiyacım var

I need your love
I need your time
When everything’s wrong
You make it right
I feel so high
I come alive
I need to be free with you tonight
I need your love
Aşkına ihtiyacım var
Aşkına ihtiyacım var
Ne zaman bir şeyler ters gitse
sen onu düzeltiyorsun
Uçuyorum sanki
Canlanıyorum
Bu gece seninle özgür olamaya ihtiyacım var
Aşkına ihtiyacım var
Kollarınla sar beni yine (sarıl bana)

I need your love
Aşkına ihtiyacım var

I take a deep breath everytime I pass your door
I know you’re there but I can’t see you anymore
And that’s the reason
You’re in the dark
I’ve been a stranger ever since we fell apart
I feel so out of see
Watch my eyes are filled with fear
Tell me do you feel the same
Hold me in your arms again
Derin bir nefes alıyorum her defasında kapını açtığımda
Biliyorum oradasın ama seni artık göremiyorum
Ve sebebi şu ki sen karanlıktasın
Ben bir yabancıyım ayrı kaldığımızdan beri
Görmeden yoksun gibiyim
Bak gözlerim korkuyla dolu
Söyle aynı şeyleri mi hissediyoruz

I need your love
I need your time
When everything’s wrong
You make it right
I feel so high
I come alive
I need to be free with you tonight
I need your love
Aşkına ihtiyacım var
Aşkına ihtiyacım var
Ne zaman bir şeyler ters olsa
sen onu düzeltiyorsun
Uçuyorum sanki
Canlanıyorum
Bu gece seninle özgür olamaya ihtiyacım var
Aşkına ihtiyacım var

I need your love
Aşkına ihtiyacım var

Now I’m dreaming, will ever find you now?
I walk in circles but I’ll never figure out
What I mean to you, do I belong
I try to fight this but I know I’m not that strong
And I feel so helplessly
Watch my eyes are filled with fear
Tell me do you feel the same
Hold me in your arms again
Şimdi hayal ediyorum da , seni bulabilecek miyim ?
Daireler içinde geziniyorum ama asla çözemeyeceğim
Sana demek istediğim , ait miyim ?
Bununla savaşmaya çalışıyorum ama biliyorum o kadar güçlü değilim
Ve fazlasıyla yardıma muhtaç hissediyorum
Bak gözlerim korkuyla dolu
Bana seninde aynı şeyleri hissettiğini söyle
Kollarınla sar beni yine

Updated: 12/09/2018 — 16:18

Niall Horan – Too much to ask

Waiting here for someone
Only yesterday you were only one
You smile back at me and your face lit up the sun
Now I’m waiting here for someone

No love until you feel this rough
Why’s it only what I’m thinking of

The shadows dancing
Without you for the first time
My heart is hoping
You’ll walk right in tonight
Tell me there are things that you regret
‘Cause if I’m being honest I ain’t over you yet
It’s all I’m asking
Is it too much to ask?
Is it too much to ask?

Someone pulled in outside
The lights come on and down the drive
I forget that you’re not here when I close my eyes
Do you still think of me sometimes?

No love, watch the sun come down
Don’t wanna feel fucked up without you, love

The shadows dancing
Without you for the first time
My heart is hoping
You’ll walk right in tonight
Tell me there are things that you regret
‘Cause if I’m being honest I ain’t over you yet
It’s all I’m asking
Is it too much to ask?

The shadows dancing
Without you for the first time
My heart is hoping
You’ll walk right in tonight
Tell me there are things that you regret
‘Cause if I’m being honest I ain’t over you yet

The shadows dancing
Without you for the first time
My heart is hoping
You’ll walk right in tonight
Tell me there are things that you regret
‘Cause if I’m being honest I ain’t over you yet
It’s all I’m asking
Is it too much to ask?

It’s all I’m asking
Is it too much to ask?
It’s all I’m asking
Is it too much to ask?

İstediğim Çok Mu?

Burada durmuş birini bekliyorum
Dünde sadece sen vardın
Gülümsemen beni geri götürür ve yüzün güneş gibi ışıldar
Şimdi burada durmuş birini bekliyorum

Bu hoyratlığı hissedinceye değin aşk yok
Neden sadece bunu düşünüp duruyorum

Gölgeler dans ediyor
Sensiz ilk zamanlar
Kalbim umut ediyor
Gecenin ortasında yürüyeceksin
Pişman olduğun şeyler var, söyle
Çünkü dürüst olmak gerekirse senden henüz vazgeçmiş değilim
Tüm istediğim bu
İstediğim çok mu?
İstediğim çok mu?

Biri beni dışarıya çekti
Bir ışık patladı ve aşağı sürüklendim
Gözlerimi kapadığımda burada olmadığını unuturum
Sen de bazen beni düşünür müsün hâlâ?

Aşk yok, güneşin batıp gidişini izle
Sensiz bombok hissetmemi isteme, aşk

Gölgeler dans ediyor
Sensiz ilk zamanlar
Kalbim umut ediyor
Gecenin ortasında yürüyeceksin
Pişman olduğun şeyler var, söyle
Çünkü dürüst olmak gerekirse senden henüz vazgeçmiş değilim
Tüm istediğim bu
İstediğim çok mu?

Gölgeler dans ediyor
Sensiz ilk zamanlar
Kalbim umut ediyor
Gecenin ortasında yürüyeceksin
Pişman olduğun şeyler var, söyle
Çünkü dürüst olmak gerekirse senden henüz vazgeçmiş değilim

Gölgeler dans ediyor
Sensiz ilk zamanlar
Kalbim umut ediyor
Gecenin ortasında yürüyeceksin
Pişman olduğun şeyler var, söyle
Çünkü dürüst olmak gerekirse senden henüz vazgeçmiş değilim
Tüm istediğim bu
İstediğim çok mu?

Tüm istediğim bu
İstediğim çok mu?
Tüm istediğim bu
İstediğim çok mu?

Updated: 12/09/2018 — 16:16

Coldplay – Hymn For The Weekend (feat. Beyonce)

“Hafta Sonu İçin İlahi”

Drink from me
Drink from me

Benden bir içki
Benden bir içki

Then we’ll shoot across the sky
Symphony…..
Then we’ll shoot across the sky
We’re on a…..
Drink from me, drink from me

Sonra biz gökyüzüne karşı ateş edeceğiz
Ahenkle…..
Sonra biz gökyüzüne karşı ateş edeceğiz
Bize benden bir içki, bir içki

Then we’ll shoot across the sky
Symphony
(So high! so high!)
Then we’ll shoot across the sky

Sonra biz gökyüzüne karşı ateş edeceğiz
Ahenkle
(Çok yükseğe, çok yükseğe)
Sonra biz gökyüzüne karşı ateş edeceğiz

Oh, angels sent from up above
You know you make my world light up
When I was down
When I was hurt
You came to lift me up…

Melekler beni en yukarı gönderdi
Sen benim dünyayı aydınlattığımı bilirsin
Ben aşağıdayken
Ben incinmişken
Sen beni yükseltmeye gelirsin

Life is a drink, and love’s a drug
Oh now I think I must be miles up
When I was hurt, withered, dried up
You came to rain a flood

Hayat bir içki ve aşk bir ilaç
Oh şimdi sanırım bir mil yükselmeliyim
Ben kuruyup solduğumda
Sen bir sel yağmuru gibi gelirsin

So drink from me, drink from me
When I was so thirsty
We’re on a symphony
Now I just can’t get enough

O yüzden benden bir içki, benden bir içki
Susadığımda*
Biz bir ahenk üzerindeyiz
Şimdi yeteri kadar alamadım**

Put your wings on me, wings on me
When I was so heavy
We’re on a symphony
When I’m lower, lower, lower, low

Kanatlarını bana koy, benim üzerime
Ben çok ağırlaştığımda
Biz bir ahenk üzerindeyiz
Ben alçaldığımda

Ah-oh-ah-oh-ah
Got me feeling drunk and high

So high, so high
Oh-ah-oh-ah-oh-ah
I’m feeling drunk and high
So high, so high
(Woooooo!)

Ah-oh-ah-oh-ah
İçmiş ve sarhoş hissettim
Çok sarhoş, çok sarhoş
Oh-ah-oh-ah-oh-ah
İçmiş ve sarhoş hissediyorum
Çok sarhoş, çok sarhoş
(Woooooo!)

Oh, angels sent from up above
I feel it coursing through my blood
Life is a drink, your love’s about
To make the stars come out

Oh melekler beni yukarı gönderdi
Kanımın dolaştığını hissediyorum
Hayat bir içki, senin aşkın
Yıldızlara çıkmak hakkında…

Put your wings on me, wings on me
When I was so heavy
We’re on a symphony
When I’m lower, lower, lower, low

Kanatlarını bana koy, benim üzerime
Ben çok ağırlaştığımda
Biz bir ahenk üzerindeyiz
Ben alçaldığımda

Ah-oh-ah-oh-ah
Got me feeling drunk and high
So high, so high
Oh-ah-oh-ah-oh-ah
I’m feeling drunk and high
So high, so high
(Woooooo!)

Ah-oh-ah-oh-ah
İçmiş ve sarhoş hissettim
Çok sarhoş, çok sarhoş
Oh-ah-oh-ah-oh-ah
İçmiş ve sarhoş hissediyorum
Çok sarhoş, çok sarhoş
(Woooooo!)

Ah-oh-ah-oh-ah
La, la, la, la, la,
So high, so high
Ah-oh-ah-oh-ah
Got me feeling drunk and high
So high, so high

Ah-oh-ah-oh-ah
La, la, la, la, la,
Çok sarhoş, çok sarhoş
Ah-oh-ah-oh-ah
İçmiş ve sarhoş hissettim
Çok sarhoş, çok sarhoş

Let me shoot across the sky….

Hadi gökyüzüne karşı ateş et…..

Updated: 12/09/2018 — 16:12

Kate Linn – Your Love – Türkçe Çevirisi – Türkçe Sözleri

Counting stars,
And my home was
Where you were.
Washed away,
All the love of
Yesterday.

When you came around
All my walls just broke down
What a treasure i’ve found
Night by night we grew
Nothing that i could do
My heart melted for you.

Your love,
your love,
your love,
Loving every moment
Never ending story
You were mine.

Love yourself,
Before you’re loving
Someone else.
Wanting you
Is the worst thing
I could do.

When you came around
All my walls just broke down
What a treasure i’ve found
Night by night we grew
Nothing that i could do
My heart melted for you.

Your love,
your love,
your love,
Loving every moment
Never ending story
You were mine.

—-
Aşkın

Yıldızları sayıyorum
Ve benim evim
Senin olduğun yerdi
Dünün tüm aşklarından
Temizledim kendimi

Sen etraftayken
Tüm duvarlarım yıkıldı
Ne hazine buldum ama
Geceden geceye büyüdük
Yapabileceğim bir şey yoktu
Kalbim senin için eridi

Aşkın
Aşkın
Aşkın
Her anı seviyorum
Bitmeyen hikaye
Sen benimdin

Kendini sev
Bir başkasını sevmeden önce.
Seni istiyorum
Yapabileceğim en kötü şey bu mu?
Sen etraftayken
Tüm duvarlarım yıkıldı
Ne hazine buldum ama
Geceden geceye büyüdük
Yapabileceğim bir şey yoktu
Kalbim senin için eridi

Aşkın
Aşkın
Aşkın
Her anı seviyorum
Bitmeyen hikaye
Sen benimdin

Updated: 12/09/2018 — 16:10