Mustafa Demirci – Mehmet Emin Huda Rabbim İlahisi

Hüda Rabbim Nebim Hakk’a
Muhammed’dir Resulallah
Hem İslam dinidir dinim
Kitabımdır Kelamullah

Rahman Allah Rahim Allah
Şefaat ya Resulallah
Alimallah Halimallah
Şefaat ya Habiballah

Bulunmaz Rabbimin zıddı
Ve ne misli bu alemde
Ve suretten münezzehtir
Mukaddestir Tealallah

Cemil Allah Celil Allah
Şefaat ya Resulallah
Aziz Allah Hakim Allah
Şefaat ya Habiballah

Sıfatı ba kemal ile
O daim Muttasıftır ki
Kamudan efdalu ahir
Mumammed’dir Habibullah

Kerim Allah Kadir Allah
Şefaat ya Resulallah
Settar Allah Gaffar Allah
Şefaat ya Habiballah