Mustafa Demirci – Mehmet Emin Ay Gönül Nur-i Cemalin İlahisi

Gönül nûr-i cemâlinden habibim bir ziyâ ister
Gözüm hâk-i rehinden ey tabibim tutiya ister

Safâ-yı sineme zulmet veren jeng-i günâhımdır
Aman ey kân-i ihsan zulmet-i kalbim cilâ ister

Sarıldım dâmen-i ihsânına ey şâfi-yi ümmet
Dahilek Ya Muhammed, hasta cânım bir devâ ister ,

Gül-i ruhsârına meftun olanlar şüphesiz
Sensiz ne mülk-i mâl ü cân ister nede zevk-ü safâ ister

N’ola bir kerre şâd olsun cemâli bâ-kemâlinle
Ki kemter bendeniz Es’ad sana olmak fedâ ister