Muhibbi – İnliyoruz Hasretinle İlahisi

Müminiz amma erbabı hevayız yâ Resûlallah
Aşıkız güya kurbinden cüdayız yâ Resûlallah
Habibisin sen Mevlâ’nın, şefîisin âsıyânın
Günahkârlar dermanısın âsiyiz yâ Resûlallah
İnliyoruz hasretinle, yanıyoruz firkatinle
Muhabbeti ehl-i beyte muhtacız yâ Resûlallah

Hü’dâ nurun sende kodu, Hüdâ’nın sensin mahbubu
Âşıkların yoktur namı, nihanız yâ Resûlallah
Salat ile selâm olsun nurun bizde zahir olsun
Envarınla aydın olsun canımız yâ Resûlallah

Muhibbî’ye müminine şefaatin dü âlemde
Sahibimiz sahib mâye talibiz yâ Resûlallah.Updated: 24/12/2011 — 11:33