Mamoş Türküsü

Pencereden bir taş geldi
Ben sandım ki Mamoş geldi
Uyan Mamoş, uyan Mamoş
Başımıza ne iş geldi

Penceresi yeşil perde
Yeni düştüm ben bu derde
Kör olasın Bekir Hoca
Nasıl yatak bu dar yerde

Eyvah Mamoş, eyvah Mamoş
Tabip getir, imdada koş

Penceresi yeşil yaprak
Mamoş giyer siyah kalpak
Kör olasın Bekir hoca
Yatağımız kara toprak

Evlerinde koyun kuzlar
Vuruldum ben yaram sızlar
Öldüğümü aramim ben
Yetim kaldı yavru kızlar

Di kalk Mamoş, Mamoş, di kalk
Başımıza yığıldı halk

Evlerinin ardı kavak
Yağmur yağar ufak ufak
Kör olasın Bekir hoca
Ağzımdaki kurşuna bak

Pencerenin önü çardak
Rakı içdik bardak bardak
Kör olasın Bekir Hoca
Koymadın ki murad alak

Eyvah Mamoş, Mamoş eyvah
Doktor çağır, yarama bak

Dış kapıyı, araladın ;
Ak bahtımı, karaladın.
Kör olasın Bekir hoca
Mamoş’u da yaraladınMamoş, palton tutayım mı
Hayrın için satayım mı
Mezarında boş yer var mı
Ben de girip yatayım mı

Mamoş ninni, Mamoş ninni
Bilinmez kim kime kinni
Bekir hoca vurdu beni
Bekir hoca vurdu seni

Updated: 31/12/2010 — 15:09