Kiziroğlu Mustafa Bey Türküsü

Bir hışmınan geldi geçti
Kiziroğlu Mustafa Bey
Bu dağları deldi geçti
Kim Kiziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu

Ah bir at biner ala paça
Mecel vermez kırat kaça hey


Az kaldı ortamdan biçe
Kim Kiziroğlu Mustafa Bey bir beyin oğlu
Ah hayeden de hayete per hayeden de hayete
Per huyeden de huyate per hey

Kars yöresi