Çiçeklerin Dili

(Çiçekli basma elbise, omuzda ilgili çiçeğin yapay süsü.Eller belde, nakarat bölümüyle, müziğin ritmine uygun sekerek sahneye girerler, yuvarlak oluştururlar.)

Çiğdem der ki ben alayım
Yiğit başına belayım
Her çiçekten ben alayım
Benden ala çiçek var mı?

(İlk çocuk, ortaya eller havada, şarkısını söyleyerek nazlı nazlı esneyerek girer. Diğerleri elleriyle bu kızı gösterirler.)

Lale der ki be hey Tanrım
Benim boynum neden eğri?
Yardan ayrı düştüm gayrı
Benden ala çiçek var mı ?(Lale boynunu eğerek hareket eder)

Sümbül der ki boynum uzun
Yapraklarım düzüm düzüm
Beni ak gerdana dizin
Benden ala çiçek var mı?Çiçek var mı? Hey…(Seçilen kişinin boyu uzun olmalı)

Nergis der ki ben alayım
Sarı kayalarda gizliyim
Mavi gökte mavi gözlüyüm
Benden ala çiçek var mı?

(En sonunda nakarat topluca söylenir. Seyircilere doğru yürünür. Kavis yapılarak dönülür)
NAKARAT:Al baharlı mavi dağlar
Yarim gurbet elde ağlar, elde ağlar, elde ağlar. Hey…
(Sağ ayak ileri+topuk kalkık+ayak burnu ile hafif vurarak+solu yana getir+tekrar solu at+aynı şekilde sağı yanına getir. Ayak öbür ayağın yanına gelince dizlerden yaylandırılır.Updated: 28/08/2010 — 05:36