Teoman – K?skançl?k

Bir gün daha bitti önümde
Günler gelir geçer ve antibiyotikler
Kimim ben? Bügün ne günlerden?
40derece yüksek ate? ve k?skançl?k
Bu zay?fl?k an?nda,bir a?k?n komas?nda
K?skançl?k akt?g?nda durmaks?z?n damarlar?mda
Sen ilac?ms?n,susuz yuttu?um
Bir türlü gitmeyen ne yapsam da bo?az?mdan

Günlerdir hastay?m ve bu beni delirtiyor
SÜrekli uykuyla uyan?kl?k aras?nda
Gidip gelip,gidip gelip,gidip gelip.
40derece yüksek ate? ve k?skançl?k.

K?skançl?k bu zay?fl?k an?mda,
Bir a?k?n komas?nda
Ve akt???nda damarlar?mda.. k?skançl?k…