Rumeli Türküleri – Mora Mandolinen

Mora mandolinén dola né sokak,
o moj cucé e vogél pse ma ban me doré.

Vaj vaj vaj gishtat me kajmak,
o moj cucé e vogél ç’tu bana merak.

Mora mandolinén dola né çardak,
o moj cucé e vogél ç’tu bana merak.

Vaj vaj vaj gishtat me kajmak,
o moj cucé e vogél ç’tu bana merak.

Mora mandolinén dola né çarshi,
o moj cucé e vogél pse ma ban me sy.

Vaj vaj vaj gishtat me kajmak,
o moj cucé e vogél ç’tu bana merak.Updated: 23/09/2010 — 01:01