Rihanna – Unfaithfull – Türkçe Çevirisi – Türkçe Sözleri

Story of my life
Hayatımın hikayesi
Searching for the right
Doğruyu arıyorum
But it keeps avoiding me
Ama o benden kaçmakta kararlı
Sorrow in my soul
Ruhum kederli
Cause it seems that wrong
Çünkü yanlış gözüküyor
Really loves my company
Gerçek aşklar benim arkadaşım

He’s more than a man
O bir erkekten fazla
And this is more than love
Ve bu, aşktan fazla
The reason that the sky is blue
Gökyüzünün mavi olmasının nedeni
The clouds are rolling in
Bulutlar gürüldüyor
Because I’m gone again
Çünkü ben yine gittim
And to him I just can’t be true
Ve ona karşı henüz dürüst olamam

And I know that he knows I’m unfaithful
Beni sadakatsiz olarak bildiğini biliyorum
And it kills him inside
Bu onun yüreğini öldürür
To know that I am happy with some other guy
Benim başka adamlarla mutlu olduğumu bilmesiI can see him dying
Ölümünü görebiliyorum

I don’t wanna do this anymore
Artık bunu yapmak istemiyorum
I don’t wanna be the reason why
Nedeni olmak istemiyorum
Everytime I walk out at the door
Kapı dışında yürüdüğüm her zaman
I see him die a little more inside
Yüreğinin biraz daha öldüğünü görürüm
I don’t wanna hurt him anymore
Artık onu incitmek istemiyorum
I don’t wanna take away his life
Hayatını götürmek istemiyorum
I don’t wanna be…
Olmak istemiyorum
a murderer
Bir katil
I feel it in the air
Havada hissediyorum
as I’m doing my hair
Saçlarımı yaparken
Preparing for another day
Bir başka gün için hazırlanırken
A kiss up on my cheek
Yanağımda bir öpücük
He’s here reluctantly
O istemeyerek burada
as if I’m gonna be out late
Geç kalacak olduğumda
I say I won’t be long
Uzun sürmeyeceğini söylerim
Just hanging with the girls
Sadece kızlarla takılırım
A lie I didn’t have to tell

Söylememem gereken bir yalandı
Because we both know
Çünkü ikimiz de biliyoruz
Where I’m about to go
Nereye gitmek üzere olduğumu
And we know it very well
Ve biz onu çok iyi biliyoruz

Cause I know that he knows I’m unfaithful
Çünkü beni sadakatsiz olarak bildiğini biliyorum
And it kills him inside
Bu onun yüreğini öldürür
To know that I am happy with some other guy
Benim bir başkasıyla mutlu olduğumu bilmesi

I can see him dying
Ölümünü görebiliyorum

I don’t wanna do this anymore
Artık bunu yapmak istemiyorum
I don’t wanna be the reason why
Nedeni olmak istemiyorum
Everytime I walk out at the door
Kapı dısında yürüdüğüm her zaman
I see him die a little more inside
Yüreğinin biraz daha fazla öldüğünü görebiliyorum
I don’t wanna hurt him anymore
Artık onu incitmek istemiyorum
I don’t wanna take away his life
Onun hayatından götürmek istemiyorum
I don’t wanna be…
Olmak istemiyorum
a murderer
Bir katil
our love
Aşkımızın
His trust
Güveninin
I might as well take a gun and put it to his head
İyi bir silah almalı ve başına dayamalıyım
Get it over with
Cezasını vermeliyim
I don’t wanna do this
Bunu yapmak istemiyorum
Anymore (anymore)
Artık (artık)

I don’t wanna do this anymore
Artık bunu yapmak istemiyorum
I don’t wanna be the reason why
Nedeni olmak istemiyorum
And everytime I walk out at the door
Her zaman kapı dışında yürürüm
I see him die a little more inside
Yüreğinin biraz daha öldüğünü görürüm
I don’t wanna hurt him anymore
Artık onu incitmek istemiyorum
I don’t wanna take away his life
Hayatından biraz daha alıp götürmek istemiyorum
I don’t wanna be…
Olmak istemiyorum
a murderer (a murderer)
Bir katil ( Bir katil)

No no no
Hayır hayır hayır

Yeah eah eah…
Evet evet evet