Müştak – Şah-ı Mükerremsin Efendim İlahisi

Sen server-i kevneyn-i mufahhamsın efendim
Mansûr u muzaffer şeh-i âlemsin efendim
Sen pâdişeh-i a’zam u ekremsin efendim
Sultân-ı kerem şâh-ı mükerremsin efendim

Sensin sebeb-i mekremet-i âdem ü Havva
Sensin sebeb-i nâr-ı cahîm cennet ü Tûbâ
Sensin sebeb-i arz u semâ arş-ı muallâ
Sultân-ı kerem şâh-ı müsellemsin efendim

Ey kân-ı merâhim yem-i eltâf u inayet
Gark olsa nola sende şehâ dûzah u cennet
Sen rahmet-i âlemsin eyâ bahr-i şefâat
Sultân-ı kerem şâh-ı mükerremsin efendim

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammed’sin ezelden
Mahbûb-ı Hudâ şâhid-i sermedsin ezelden
Sen şâh-ı ser-efrâz-ı müeyyedsin ezelden
Sultân-ı kerem şâh-ı müsellemsin efendim

Uşşâkı gam-ı aşkın ile muhteşem eyle
Bî-çâreleri garka-i balır-i nı’am eyle
MÜŞTÂK-ı günah-kâra nigâh-ı kerem eyle
Sultân-ı kerem şâh-ı mükerremsin efendimUpdated: 24/12/2011 — 11:26