Mehmet Emin Ay – İmanlı Genç İlahisi

imanlı Genç, imanlı Genç
Ulvi olan davayı seç
Davran Mücahid yıldızım
Azminle sen ön safa geç

Şahlan duyulsun gür sesin
Yer gök cihan hep titresin
Binbir küfüm binbir izim
Batsın hemen hiç dönmesin

Haykır ki kopsun fırtına
Coşsun Meriç , coşsun Tuna
Üç kıta evvelden bizim
Aşık zafer zaten sana

Ayrılma Kur’andan sakın
Hamlenle coşsun her akın
İmanlı genç göster azim
Milletçe istikbal yakın