Kardeş Türküler – Demme

Demmê demmê demmê
Ci xwes e demmê
Werin hev ra bigrin
He mesk û sem ê

Cema me sûna ehl-î beytâne
Sema meye têra cend qible rane
Rîya me rîya dewdu îmamane
Xizir hazir nazir li ser riya ne

Emê biratî bikin rê tevdîr
Em nabin hesîrê ber zulumên mîr
E bên zemanên bêqeyd û binûr
E rabe zemanên tarî û zuxur

Dem dem dem
Ne guzeldir dem
Gelin birlikte tutalim
Mesk ile sema

Cemimiz ehl-i beytlerin yeridir
Sevdamiz kac kibleye bedel
Yolumuz oniki imam’in yoludur
Hizir hazir nazir yolumuzdadir

Kardesligi yol yordam yapacagiz
Bey zulmunun esiri olmayacagiz
Gelecek prangasiz aydinlik caglar
Kalkacak karanlik zuhur caglari



Updated: 28/06/2010 — 13:57