Evanescence – My Heart Is Broken – Türkçe Çevirisi – Türkçe Sözleri

I will wander till the end of time torn away from you.
Senden ayrı geçirdiğim zamanın sonuna kadar başıboş yaşayacağım

I pull away to face the pain.
Kopuyorum, acıyla yüzleşmek için
I close my eyes and drift away.
Gözlerimi kapatıp sürükleniyorum
Over the fear that I will never find
Korkunun üzerine, hiç bulamayacağım
A way to heal my soul.
Ruhumu iyileştirecek bir yol
And I will wander till the end of time
Ve sonuna kadar zamanın, başıboş yaşayacağım
Torn away from you.
Senden ayrı geçirdiğim

My heart is broken
Kalbim kırık
Sweet sleep my dark angel
İyi uyu benim ışıksız meleğim
Deliver us from sorrow’s hold
Bizi hüznün ellerinden kurtar
Or from my hard heart.
Ya da benim nasır bağlamış kalbimden

I can’t go on living this way
Böyle yaşamaya devam edemem
And I can’t go back the way I came
Eskisi gibi de olamam
Chained to this fear that I will never find
Bu korkuya hapsoldum ve hiç bulamayacağım
A way to heal my soul
Ruhumu iyileştirecek bir yol
And I will wander till the end of time
Ve sonuna kadar katlanacağım
Half a life without you
Sensiz yarım kalmış yaşamımaMy heart is broken
Kalbim kırık
Sweet sleep, my dark angel
İyi uyu benim ışıksız meleğim
Deliver us
Kurtar bizi

Change – open your eyes to the light
Değiş – gözlerini aç ışığa
I denied it all so long, oh so long
Uzun, çok uzun zamandır inkar ettiğim
Say goodbye, goodbye
Veda et, veda et

My heart is broken
Kalbim kırık
Release me, I can’t hold on
Bırak beni, dayanamıyorum
Deliver us
Kurtar bizi
My heart is broken
Kalbim kırık
Sweet sleep, my dark angel
İyi uyu, benim ışıksız meleğim
Deliver us
Bizi kurtar
My heart is broken
Kalbim kırık
Sweet sleep, my dark angel
İyi uyu, ışıksız meleğim
Deliver us from sorrow’s hold
Bizi acının ellerinden kurtar