Evanescence – Everybody’s Fool – Türkçe Sözleri – Türkçe Çevirisi

Perfect by nature
Doğuştan kusursuz

Icons of self indulgence
Vurdumduymazlığın simgeleri

Just what we all need
Tam da hepimizin ihtiyacı olan şey

More lies about a world that
bir dünya hakkında daha fazla yalan

Never was and never will be
Hiç var olmamış ve olmayacak olan

Have you no shame don’t you see me
Hiç utanman yok mu beni görmüyor musun?

You know you’ve got everybody fooled
Biliyorsun herkesi aptal yerine koydun

Look here she comes now
Bak o geliyor işte

Bow down and stare in wonder
Önünde eğil ve meraklı bir şekilde bak

Oh how we love you
Oh seni ne kadar seviyoruz

No flaws when you’re pretending
Sen aldatırken hiçbir kusur yok

But now i know she
Fakat şimdi biliyorum o

Never was and never will be
Hiçbir zaman var olmadı ve olmayacak

You don’t know how you’ve betrayed me
Bana nasıl ihanet ettiğini bilmiyorsunAnd somehow you’ve got everybody fooled
Ve her nasılsa herkesi aptal yerine koydun

Without the mask where will you hide
Masken olmadan nereye saklanacaksın

Can’t find yourself lost in your lie
Kendi yalanında kaybolmuş halde kendini bulamıyorsun

I know the truth now
Şimdi gerçeği biliyorum
I know who you are
Kim olduğunu biliyorum

And i don’t love you anymore
Ve artık seni sevmiyorum

It never was and never will be
Hiçbir zaman var olmadı, olmayacak da

You’re not real and you can’t save me
Sen gerçek değilsin ve beni kurtaramazsın

Somehow now you’re everybody’s fool
Her nasılsa şimdi sen herkesin aptalısın.