Esat Kabaklı – Bilmez Gardaş Türküsü

Yaklaşma cahil yanına
Bilmez gardaş bilmez
Verme cevheri eline
Değmez gardaş değmez

Evliyanın tahtı olmaz
Ak yerine kara demez
Yüz bin lokma teklif etsen
Almaz gardaş almaz

Sözüm meclisten dışarı
Alın taç edin parayı
Dervişe versen sarayı
Girmez gardaş girmez

Uzun sözün kısa dedi
Bitmez gardaş bitmez
Servet versem gözü aca
Yetmez gardaş yetmez

Evliyanın tahtı olmaz
Ak yerine kara demez
Yüz bin lokma teklif etsen
Almaz gardaş almaz

Sözüm meclisten dışarı
Alın taç edin parayı
Dervişe versen sarayı
Girmez gardaş girmezUpdated: 25/07/2011 — 02:57