Coldplay – Hymn For The Weekend (feat. Beyonce)

“Hafta Sonu İçin İlahi”

Drink from me
Drink from me

Benden bir içki
Benden bir içki

Then we’ll shoot across the sky
Symphony…..
Then we’ll shoot across the sky
We’re on a…..
Drink from me, drink from me

Sonra biz gökyüzüne karşı ateş edeceğiz
Ahenkle…..
Sonra biz gökyüzüne karşı ateş edeceğiz
Bize benden bir içki, bir içki

Then we’ll shoot across the sky
Symphony
(So high! so high!)
Then we’ll shoot across the sky

Sonra biz gökyüzüne karşı ateş edeceğiz
Ahenkle
(Çok yükseğe, çok yükseğe)
Sonra biz gökyüzüne karşı ateş edeceğiz

Oh, angels sent from up above
You know you make my world light up
When I was down
When I was hurt
You came to lift me up…

Melekler beni en yukarı gönderdi
Sen benim dünyayı aydınlattığımı bilirsin
Ben aşağıdayken
Ben incinmişken
Sen beni yükseltmeye gelirsin



Life is a drink, and love’s a drug
Oh now I think I must be miles up
When I was hurt, withered, dried up
You came to rain a flood

Hayat bir içki ve aşk bir ilaç
Oh şimdi sanırım bir mil yükselmeliyim
Ben kuruyup solduğumda
Sen bir sel yağmuru gibi gelirsin

So drink from me, drink from me
When I was so thirsty
We’re on a symphony
Now I just can’t get enough

O yüzden benden bir içki, benden bir içki
Susadığımda*
Biz bir ahenk üzerindeyiz
Şimdi yeteri kadar alamadım**

Put your wings on me, wings on me
When I was so heavy
We’re on a symphony
When I’m lower, lower, lower, low

Kanatlarını bana koy, benim üzerime
Ben çok ağırlaştığımda
Biz bir ahenk üzerindeyiz
Ben alçaldığımda

Ah-oh-ah-oh-ah
Got me feeling drunk and high

So high, so high
Oh-ah-oh-ah-oh-ah
I’m feeling drunk and high
So high, so high
(Woooooo!)

Ah-oh-ah-oh-ah
İçmiş ve sarhoş hissettim
Çok sarhoş, çok sarhoş
Oh-ah-oh-ah-oh-ah
İçmiş ve sarhoş hissediyorum
Çok sarhoş, çok sarhoş
(Woooooo!)

Oh, angels sent from up above
I feel it coursing through my blood
Life is a drink, your love’s about
To make the stars come out

Oh melekler beni yukarı gönderdi
Kanımın dolaştığını hissediyorum
Hayat bir içki, senin aşkın
Yıldızlara çıkmak hakkında…

Put your wings on me, wings on me
When I was so heavy
We’re on a symphony
When I’m lower, lower, lower, low

Kanatlarını bana koy, benim üzerime
Ben çok ağırlaştığımda
Biz bir ahenk üzerindeyiz
Ben alçaldığımda

Ah-oh-ah-oh-ah
Got me feeling drunk and high
So high, so high
Oh-ah-oh-ah-oh-ah
I’m feeling drunk and high
So high, so high
(Woooooo!)

Ah-oh-ah-oh-ah
İçmiş ve sarhoş hissettim
Çok sarhoş, çok sarhoş
Oh-ah-oh-ah-oh-ah
İçmiş ve sarhoş hissediyorum
Çok sarhoş, çok sarhoş
(Woooooo!)

Ah-oh-ah-oh-ah
La, la, la, la, la,
So high, so high
Ah-oh-ah-oh-ah
Got me feeling drunk and high
So high, so high

Ah-oh-ah-oh-ah
La, la, la, la, la,
Çok sarhoş, çok sarhoş
Ah-oh-ah-oh-ah
İçmiş ve sarhoş hissettim
Çok sarhoş, çok sarhoş

Let me shoot across the sky….

Hadi gökyüzüne karşı ateş et…..

Updated: 12/09/2018 — 16:12