Bastille – Pompeii – Türkçe Çevirisi – Türkçe Sözleri

I was left to my own devices
Many days fell away with nothing to show

Kendi planlarıma bırakıldım
Pek çok gün yapacak bir şey olmadan geçti

And the walls kept tumbling down
In the city that we love
Great clouds roll over the hills
Bringing darkness from above

Ve duvarlar yıkılmaya devam etti
Bizim sevdiğimiz bu şehirde
Yağmur bulutları tepeleri çevreledi
yukarıyı karanlık bırakarak

But if you close your eyes,
Does it almost feel like
Nothing changed at all?
And if you close your eyes,
Does it almost feel like
You’ve been here before?
How am I gonna be an optimist about this?
How am I gonna be an optimist about this?

Ama eğer gözlerini kapatırsan
Bu adeta şey gibi hissettirir mi
Hiçbir şey hiç değişmemiş gibi?
Ve eğer gözlerini kapatırsan
bu neredeyse şöyle hissettirir mi
Saki daha önce buradan bulunmuşsun gibi?
Bunun hakkında nasıl iyimser olacağım ?
Bunun hakkında nasıl iyimser olacağım ?We were caught up and lost in all of our vices
In your pose as the dust settles around us

Yakalandık ve tüm kusurlarımızın içinde kaybolduk
Toz bulutu etrafımızda gezinirken senin hareketlerinde kaybolduk

And the walls kept tumbling down
In the city that we love
Great clouds roll over the hills
Bringing darkness from above

Ve duvarlar yıkılmaya devam etti
Bizim sevdiğimiz bu şehirde
güzel Yağmur bulutları tepeleri çevreler
yukarıyı karanlık bırakarak

But if you close your eyes,
Does it almost feel like
Nothing changed at all?

And if you close your eyes,
Does it almost feel like
You’ve been here before?
How am I gonna be an optimist about this?
How am I gonna be an optimist about this?

Ama eğer gözlerini kapatırsan
Bu adeta şey gibi hissettirir mi
Hiçbir şey hiç değişmemiş gibi?
Ve eğer gözlerini kapatırsan
bu neredeyse şöyle hissettirir mi
Saki daha önce buradan bulunmuşsun gibi?
Bunun hakkında nasıl iyimser olacağım ?
Bunun hakkında nasıl iyimser olacağım ?

Oh where do we begin?
The rubble or our sins?
Oh where do we begin?
The rubble or our sins?,

Oh nereden başlıyoruz?
Harabelerden mi yoksa günahlarımızdan mı?
Oh nereden başlıyoruz?
Harabelerden mi yoksa günahlarımızdan mı?

And the walls kept tumbling down
In the city that we love
Great clouds roll over the hills
Bringing darkness from above

Ve duvarlar yıkılmaya devam etti
Bizim sevdiğimiz bu şehirde
güzel Yağmur bulutları tepeleri çevreler
yukarıyı karanlık bırakarak

But if you close your eyes,
Does it almost feel like
Nothing changed at all?
And if you close your eyes,
Does it almost feel like
You’ve been here before?
How am I gonna be an optimist about this?
How am I gonna be an optimist about this?

Ama eğer gözlerini kapatırsan
Bu adeta şey gibi hissettirir mi
Hiçbir şey hiç değişmemiş gibi?
Ve eğer gözlerini kapatırsan
bu neredeyse şöyle hissettirir mi
Saki daha önce buradan bulunmuşsun gibi?
Bunun hakkında nasıl iyimser olacağım ?
Bunun hakkında nasıl iyimser olacağım ?

Updated: 12/09/2018 — 16:31