Almora – 1945 (türkçe-ingilizce)

it was so long years ago
i have lost all my hopes at the war
all of my dreams are lost
in my heart and in my soul

in the island with the sunrise
the darkness has captured the light
all the children have slept forever
and flew to the heaven in the sky

can you feel the pain in my heart?
can you give back my fallen stars?
all of my tears are still in my eyes
can you heal my broken heart?

çok uzakta bir ülkede
yıllar, yıllar önce
kuşatılmıştı insanlar
karanlığın nefesiyle

susmuştu bütün şarkılar
o utanç yağmuruyla
solmuştu tüm çiçekler
kan kırmızı topraklarda

sene kırk beş, mevsim yazdı
gökyüzünde lanet vardı
uyumuştu tüm çocuklar
güneş bile utanmıştıUpdated: 27/06/2011 — 06:57