Benim üç balığım var
Suyun dibinde yem arar
Oy lay lay oy lay lay
İki tanesi esmer
Suyun dibinde gezer
Oy lay lay oy lay lay
Bir tanesi kırmızı
havuzun güzel kızı
Oy lay lay lay lay lay